0

آموزش آشنایی پایتون

۶۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۳۱ساعت
۳۴

آموزش آشنایی با اندروید

۵۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۳۱ساعت
۳۴

آموزش آشنایی با LINQ to SQL در C#‎

۱۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۳۱ساعت
۳۴